W które niedziele zrobisz zakupy w obecnym miesiącu?

Niedziele handlowe w tym miesiącu

Sprawdź, kiedy w obecnym miesiącu wypadają niedziele handlowa, a kiedy niedziele niehandlowe. Ile niedziel handlowych jest w tym miesiącu? Zobacz, kiedy będzie można robić zakupy w popularnych sklepach, galeriach handlowych i supermarketach.

Niedziele handlowe - obecny miesiąc

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Ile niedziel handlowych jest w danym miesiącu?

Niedziele handlowe w określonym miesiącu

To, ile niedziel handlowych występuje w konkretnym miesiącu, określone jest w ustawie z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To ten dokument precyzuje, kiedy i na jakiej podstawie dana niedziela jest dniem handlowym bądź też dniem niehandlowym. Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat. 

warzywa bazarek - Niedziele handlowe w tym miesiącu

Ustawa

Niedziele niehandlowe i niehandlowe obowiązują w Polsce od 2018 roku, kiedy to wprowadzono w życie ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele, a jednocześnie wylicza szereg wyjątków od tych ograniczeń.

Pełną treść ustawy znajdziesz tutaj. Zjedź niżej, żeby zobaczyć szczegóły dotyczące dni handlowych i niehandlowych w określonych miesiącach roku kalendarzowego.  

Niedziele handlowe w danym miesiącu - wszystkie informacje

To, ile niedziel handlowych występuje w danym miesiącu oraz kiedy dokładnie one wypadają, wynika z treści odpowiedniej ustawy. Tym aktem prawnym jest ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Spis Treści

Z dokumentu tego dowiadujemy się, że większość niedziel w ciągu roku kalendarzowego to niedziele niehandlowe. Kiedy w takim razie i ile razy w miesiącu wypadają niedziele, podczas których można robić zakupy spożywcze w sklepach stacjonarnych?

O tym mówi artykuł artykuł siódmy, umieszczony w drugim rozdziale ustawy, zatytułowanym “Ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta”. Jak czytamy, wyjątkami od wprowadzonego zakazu handlu w niedziele są:

 1. Ostatnia niedziela stycznia
 2. Ostatnia niedziela kwietnia
 3. Ostatnia niedziela czerwca 
 4. Ostatnia niedziela sierpnia
 5. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 6. Kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Niedziele handlowe a dany miesiąc kalendarzowy

Z przepisów prawa wynika więc, że niedziele handlowe wypadają siedem razy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Zakupy można zatem robić zawsze w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą oraz dwie ostatnie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia. 

Wymienione powyżej wyjątki nie obowiązują w przypadku ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, jeżeli na ostatnią niedzielę tych miesięcy przypada święto.

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu?

Dodatkowo, ustawodawca wskazuje nie tylko, kiedy dana niedziela jest handlowa, a więc dopuszcza handel, ale również w jakich miejscach przepisy zakazujące handlu w niedziele nie obowiązują. 

Szczegółowe informacje na ten temat umieszczone są, tak jak w przypadku wyjątków określających terminy niedziel handlowych, w rozdziale II ustawy z 2018 roku. Czytamy w nim, że zakaz lub ograniczenie handlu nie obowiązują między innymi w takich miejscach jak:

 • apteki i punkty apteczne
 • kwiaciarnie
 • zakłady lecznicze dla zwierząt
 • placówki pocztowe
 • zakłady hotelarskie 
 • strefy wolnocłowe 
 • jednostki penitencjarne 
 • jednostki wojskowe 
 • hurtownie farmaceutyczne 
 • placówki handlowe, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
  • Zgodnie z dalszymi zapisami w ustawie, przedsiębiorca taki może “korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków”.
 • piekarnie, cukiernie, lodziarnie 
 • placówki, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna

Kiedy jeszcze nie zrobisz zakupów?

Oprócz wprowadzonych ustawą z 2018 roku niedziel niehandlowych, handel zabroniony jest w Polsce także w dni świąteczne. Oznacza to, że zakupów nie można robić w:

 • Nowy Rok, 1 stycznia
 • Święto Trzech Króli, 6 stycznia
 • Wielkanoc, święto ruchome
 • Poniedziałek Wielkanocny, święto ruchome
 • Święto Pracy, 1 maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja, 3 maja
 • Zielone Świątki, święto ruchome
 • Boże Ciało, święto ruchome
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia
 • Wszystkich Świętych, 1 listopada
 • Święto Niepodległości, 11 listopada
 • 1. dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia
 • 2. dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia 

Wszystkie informacje na temat niedziel handlowych oraz dni wolnych od handlu w określonym kalendarzowym znajdziesz poniżej:

Niedziele handlowe w styczniu

Jak wynika z treści ustawy, każdego roku w styczniu przypada jedna niedziela handlowa. Niedzielą handlową w tym miesiącu jest ostatnia niedziela handlowa. 

Z drugiej strony, w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego zakupów nie zrobimy w dwa dni, na które przypadają święta. Są to Nowy Rok (1 stycznia) oraz Święto Trzech Króli (6 stycznia).

Niedziele handlowe w lutym

Mimo że w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewidziano wyjątki, w lutym wszystkie niedziele są niedzielami niehandlowymi. 

Są to jedyne dni w tym miesiącu, kiedy nie można robić zakupów w sklepach stacjonarnych. Na miesiąc luty nie przypada bowiem żadne święto z ustaloną stałą datą ani żadne święto ruchome, np. Wielkanoc. 

Niedziele handlowe a Wielkanoc

Jednym z wyjątków od zakazu handlu w niedziele, wymienionym przez ustawodawcę, jest niedziela przed świętami wielkanocnymi. Zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje bowiem w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Co ciekawe, w okresie przedświątecznym obowiązuje dodatkowe ograniczenie w handlu. Artykuł III ustawy z 2018 roku określa czasowy zakaz handlu w dniach 24 grudnia oraz w Wielką Sobotę, czyli w sobotę przed pierwszym dniem Wielkiej Nocy.

Z powyższego artykułu dowiadujemy się, że w sobotę wypadającą bezpośrednio przed niedzielą wielkanocną obowiązuje zakaz handlu po godzinie. 14.00. Przepis ten nie dotyczy oczywiście placówek takich jak: apteki, kwiaciarnie, strefy wolnocłowe itp. (wyliczone w artykule szóstym ustawy). 

Niedziele handlowe w marcu

Podobnie jak w lutym, w marcu nie wypada żadna niedziela handlowa, wszystkie niedziele marca są więc teoretycznie niedzielami niehandlowymi. Ale od tej sytuacji może być wyjątek. 

Taki wyjątek będzie stanowić sytuacja, kiedy na miesiąc marzec wypadnie święto Zmartwychwstania Pańskiego, a więc Wielkanoc. Święto to, które jest świętem ruchomym, może najwcześniej przypaść na 22 marca. 

Jeżeli tak się stanie, zgodnie z ustawą z 2018 roku niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy będzie niedzielą handlową, natomiast w sobotę bezpośrednio przed Wielkanocą handel będzie możliwy tylko do godziny. 14.00.

Niedziele handlowe w kwietniu

W kwietniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypada zawsze jedna niedziela handlowa, którą jest ostatnia niedziela miesiąca. Niedziel, podczas których handel jest dopuszczalny, może być jednak w kwietniu więcej.

Kwiecień bowiem jest drugim miesiącem obok marca, kiedy to mogą wypaść obchody katolickiego święta Wielkiej Nocy. Jeżeli tak się właśnie stanie, w tym miesiącu niedziela bezpośrednio przed pierwszym dniem Wielkiej Nocy będzie niedzielą handlową, a handel w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc legalny będzie tylko do godziny. 14.00.

Niedziele handlowe w maju

W maju zakupów nie zrobimy z pewnością podczas dwóch świąt: Święta Pracy, czyli 1 maja, a także Święta Konstytucji 3 Maja,  czyli 3 maja. Tego miesiąca, w zależności od terminu świąt Wielkiej Nocy, mogą również wypaść Zielone Świątki, kiedy to handel również jest zakazany, a także Boże Ciało, kiedy też nie można robić zakupów.

Ustawodawca nie przewidział na ten miesiąc żadnej niedzieli handlowej, wynikającej z wyjątków wymienionych we wspomnianym wcześniej artykule siódmym ustawy z 2018 roku. 

Niedziele handlowe w czerwcu

Inaczej rzecz się ma w czerwcu, kiedy to wypada wyjątek przewidziany przez ustawodawcę w artykule siódmym. Oznacza on, że co roku ostatnie niedziela czerwca jest niedzielą handlową. 

W miesiącu tym, podobnie jak w maju, wypaść mogą dwa święta, podczas których robienie zakupów stacjonarnych jest zabronione. Są to Zielone Świątki oraz Boże Ciało. 

Niedziele handlowe w lipcu

Tu sytuacja jest stosunkowo prosta. W tym miesiącu – w odróżnieniu od stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia – nie wypada żadna niedziela handlowa, będąca wyjątkiem wymienionym w ustawie. Na lipiec nie przypada też żadne święto ze stałą datą ani żadne święto ruchome.

Niedziele handlowe w sierpniu

Każda ostatnia niedziela sierpnia jest niedzielą handlową. Wynika to ze wspomnianego tu wielokrotnie artykułu siódmego ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Zakupy zrobimy więc w ostatnią niedzielę sierpnia, ale sklepy pozostaną zamknięte w połowie miesiąca. Co roku 15 sierpnia przypada bowiem święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i tego dnia handel jest zabroniony. 

Niedziele handlowe we wrześniu

Na wrzesień nie przypada żadne święto z ustaloną stałą datą ani też żadne święto ruchome, które mogłyby powodować zmiany w ustalaniu niedziel handlowych i niehandlowych na dany miesiąc.

Oznacza to, że wszystkie niedziele września są niedzielami niehandlowymi. Wrzesień nie stanowi bowiem wyjątku wpisanego w artykuł siódmy ustawy o ograniczeniu handlu.

Niedziele handlowe w październiku

Z identyczną sytuacją mamy do czynienia w październiku, kiedy to wszystkie niedziele są niedzielami niehandlowymi. W tym miesiącu nie wypadają też żadne święta ruchome ani z ustaloną datą, które mogłyby tę sytuację zmienić.

W październiku zatem możemy dokonywać stacjonarnych zakupów w każdy dzień miesiąca, z wyjątkiem niedziel, które zgodnie z prawem są niedzielami niehandlowymi.

Niedziele handlowe w listopadzie

Również w listopadzie wszystkie niedziele są niedzielami niehandlowymi. Dodatkowo zakupów nie zrobimy podczas dwóch świąt, które mają na stałe ustalone daty. Tymi świętami są Wszystkich Świętych, które obchodzone jest zawsze 1 listopada, a także Święto Niepodległości, czyli 11 listopada.

Niedziele handlowe w grudniu

Zgodnie z treścią ustawy, co roku w grudniu wypadają dwie niedziele handlowe. Są to dwie kolejne niedziele poprzedzające bezpośrednio pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Na przykładzie roku 2022, niedzielami handlowymi w grudniu są niedziele 11 grudnia oraz 18 grudnia

Co ciekawe, w tej samej ustawie (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) politycy umieścili również zapis dotyczący możliwości robienia zakupów w dniu 24 grudnia, czyli w tradycyjną wigilię Bożego Narodzenia. 

Z pierwszego artykułu III rozdziału, zatytułowanego “Ograniczenia handlu 24 grudnia i w sobotę przed pierwszym dniem Wielkiej Nocy”, dowiadujemy się o ograniczeniach czasowych w handlu w Wigilię. 

Wtedy to, jak czytamy, handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie tych czynności – są zakazane po godz. 14.00. Wyjątek stanowią placówki wymienione w artykule szóstym ustawy. Jeżeli natomiast wigilia Bożego Narodzenia wypada w niedzielę, a więc niedzielę handlową, przepis o zakazie handlu po godzinie 14.00 jest nadal aktualny. 

W grudniu zakupów nie zrobimy tradycyjnie w 1. Dzień Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia, oraz w 2. Dzień Bożego Narodzenia czyli 26 grudnia. 

Niedziele handlowe 2023 - pełna lista niedziel handlowych

styczeń 2023

luty 2023

marzec 2023

kwiecień 2023

maj 2023

czerwiec 2023

lipiec 2023

sierpień 2023

wrzesień 2023

październik 2023

listopad 2023

grudzień 2023

Niedziele handlowe 2024

Ile niedziel handlowych jest w 2024 roku oraz kiedy one wypadają? Na oddzielnej stronie znajdziesz listę wszystkich niedziel w 2024 roku z podziałem na niedziele handlowe i niehandlowe oraz wykaz innych dni, kiedy nie zrobisz zakupów. 

Ile niedziel handlowych?

Ile niedziel handlowych przypada na 2024 rok, ile razy w niedzielę będzie można zrobić zakupy spożywcze.

Niedziele handlowe - lista

Kiedy w 2024 roku wypadają niedziele handlowe, a kiedy niehandlowe oraz inne dni z zakazem handlu.

Kalendarz niedziel PDF

Kalendarz niedziel handlowych w formie PDF do pobrania z naszej strony, z możliwością wydrukowania.