Kiedy są niedziele handlowe w tym roku? Czy kolejna niedziela jest handlowa?

niedziele-handlowe.pl

Czego dowiesz się z tej strony?

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Będziesz zawsze na bieżąco i z łatwością sprawdzisz, kiedy jest najbliższa niedziela, podczas której można robić zakupy w sklepach stacjonarnych.

Czy dziś jest niedziela handlowa?

Zawsze miej świadomość, czy dana niedziela jest niedzielą handlową czy niehandlową.

Kiedy są niedziele handlowe w tym roku?

Sprawdź lub wydrukuj pełną listę niedziel handlowych i niehandlowych na dany oraz przyszły rok kalendarzowy.

Dni niehandlowe w 2023 roku

Niedziele niehandlowe
0

Są to niedziele, podczas których nie zrobisz zakupów stacjonarnie.

Inne dni niehandlowe
1

To inne niż niedziele niehandlowe dni z zakazem handlu i zakupów.

Dni z ograniczeniami
0

W te dni godziny pracy placówek handlowych są skrócone. 

Niedziele handlowe w obecnym miesiącu

Na poniższej stronie sprawdzisz, które niedziele w trwającym miesiącu są niedzielami handlowymi, a które niehandlowymi. Dowiesz się również, kiedy jeszcze nie zrobisz zakupów w obecnym miesiącu. 

Czy dziś jest niedziela handlowa?

Czy można dziś robić zakupy w popularnych sklepach? W jaki sposób szybko sprawdzić, czy na dziś wypada dzień handlowy czy niehandlowy i od czego to zależy? Kliknij w poniższy przycisk i zobacz, czy dziś wypada niedziela handlowa. 

Następna niedziela handlowa - kiedy jest?

Sprawdź, na jaki dzień przypada kolejna niedziela, podczas której zakupy w sklepach stacjonarnych będą możliwe. 

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi dotyczące niedziel handlowych

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. “o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni” takich dni jest w roku kalendarzowym siedem. Liczba ta może jednak ulec zmianie, jeżeli na niedzielę handlową przypadnie święto z nieokreśloną datą, tzw. święto ruchome. 

W ustawie przyjętej przez Sejm w 2018 roku wymieniono szereg wyjątków od zakazu handlu. W niedziele zakupy można robić m.in. w aptekach, kwiaciarniach, strefach wolnocłowych, sklepach internetowych, sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami czy w zakładach pogrzebowych.

W Polsce od wielu lat sklepy zamknięte są w dni świąteczne, m.in.: Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie czy Wszystkich Świętych. Dodatkowo, ustawa z 2018 wprowadziła zakaz handlu po godz. 14.00 w wigilię Bożego Narodzenia oraz po godz. 14.00 w sobotę przed Wielkanocą.

niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi
Ustawa

Podział na niedziele handlowe i niehandlowe zaistniał w Polsce w 2018 roku po wejściu w życie ustawy “o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”. To na podstawie tego dokumentu ustala się, kiedy handel w niedziele jest dozwolony, a kiedy nie.

Pełna treść ustawy znajduje się tutaj. Poniżej znajdziesz z kolei najważniejsze informacje dotyczące niedziel handlowych, które prezentujemy w przejrzystej formie.

Niedziele handlowe -
najważniejsze informacje

Wszystkie informacje dotyczące handlu w niedziele, a także podziału na niedziele handlowe oraz niehandlowe znajdują się w specjalnej ustawie. Dokument ten podpisano 10 stycznia 2018 roku nosi on nazwę “Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”.

Ustawa składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich umieszczono przepisy ogólne, w tym głównie definicje określeń pojawiających się w dalszej części dokumentu. W drugim umieszczono informacje o zakazie handlu w niedziele, a także wyjątki od tego ograniczenia. Trzeci rozdział poświęcono handlowi w dniu 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio przed niedzielą wielkanocną. Piąty rozdział określa możliwe kary za nieprzestrzeganie ustawy, natomiast ostatni – dzień wejście w życia przepisów o niedzielach handlowych.

Niedziele niehandlowe

Zgodnie z ustawą z 2018 roku w niedziele oraz święta zakazane są “handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem”, a także “powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem”.

Oznacza to, że w dni świąteczne oraz w większość niedziel nie zrobimy zakupów. Dlaczego “większość”? Ustawodawca przewidział bowiem wyjątki od wprowadzonego zakazu handlu.

Niedziele handlowe

Te wyjątki określone są w drugim rozdziale ustawy. Dowiadujemy się z niego, że zakaz handlu dotyczy wszystkich niedziel z wyjątkiem siedmiu. Są to:

 • Ostatnia niedziela w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu
 • Niedziela poprzedzająca bezpośrednio pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia

Jak nietrudno policzyć, w ciągu roku kalendarzowego powinno być więc siedem niedziel handlowych. Liczba ta może jednak ulec zmianie. Do takiej sytuacji dojdzie wtedy, kiedy na niedzielę handlową przypadnie święto, np. niedziela wielkanocna. Skomplikowane? Na stronie niedziele-handlowe.pl szybko sprawdzisz, czy dziś jest niedziela handlowa oraz niedziele handlowe w tym miesiącu.

Kogo nie dotyczy zakaz handlu w niedziele?

Artykuł szósty drugiego rozdziału wylicza miejsca i placówki, w których ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta nie obowiązuje. Są to m.in.:

 • stacje paliw płynnych
 • zakłady lecznicze dla zwierząt
 • apteki i punkty apteczne
 • kwiaciarnie
 • sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami
 • placówki pocztowe
 • placówki handlowe na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • placówki handlowe w portach lotniczych
 • piekarnie, cukiernie, lodziarnie
 • zakłady pogrzebowe
 • jednostki penitencjarne
 • jednostki wojskowe
 • sklepy i platformy internetowe
 • handel z automatu
 • rolniczy handel detaliczny
 • placówki handlowe, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • placówki handlowe w zakładach hotelarskich

Zakaz handlu w niedziele i święta nie dotyczy również placówek, gdzie handel prowadzony jest przez właściciela sklepu. Przedsiębiorca taki może korzystać z “nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków”.

Kiedy jeszcze nie można robić zakupów?

Ustawa z 2018 roku określa jeszcze dwie sytuacje, kiedy to handel jest zakazany. Chodzi o 24 grudnia, czyli wigilię świąt Bożego Narodzenia, a także ostatnią sobotę przed Wielkanocą, czyli Wielką Sobotę.

W te dni “handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem” dozwolone jest jedynie do godziny 14.00. Dodatkowo ustawodawca zastrzega, że mimo skróconego dnia pracy, pracownik nie może dostać niższej pensji.

Oczywiście niedziele niehandlowe oraz 24 grudnia i Wielka Sobota to nie jedyne dni w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel jest zakazany lub czasowo ograniczony. Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy też w dni, na które przypadają święta. Są to:

 • Nowy Rok, 1 stycznia
 • Święto Trzech Króli, 6 stycznia
 • Wielkanoc, święto ruchome
 • Poniedziałek Wielkanocny, święto ruchome
 • Święto Pracy, 1 maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja, 3 maja
 • Zielone Świątki, święto ruchome
 • Boże Ciało, święto ruchome
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia
 • Wszystkich Świętych, 1 listopada
 • Święto Niepodległości, 11 listopada
 • 1. dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia
 • 2. dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie w marcu 2018 roku. Początkowo miała charakter przejściowy.

W pierwszym roku obowiązywania handel dopuszczalny był w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku niedzielami handlowymi były wszystkie ostatnie niedziele miesiąca. Rok później zakaz nie obowiązywał wyłącznie w niedzielę, 6 grudnia. Od 2021 roku ustawa obowiązuje w pełnym brzmieniu.

Kalendarz niedziel handlowych