Czy 12 lutego jest niedziela handlowa?

Czy 12 lutego jest niedziela handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Czy 12 lutego jest niedziela handlowa?

Spis treści

Czy w następną niedzielę, 12 lutego 2023, jest niedziela handlowa czy niehandlowa? Czy tego dnia można robić zakupy w sklepach stacjonarnych? Sprawdź.

Niedziele niehandlowe – zakaz handlu w niedziele

To, czy dana niedziela jest niedzielą handlową czy niehandlową, wynika z treści ustawy. Dokument ten nazywa się “Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”.

Czytamy w nim, że w niedziele oraz święta wolne od pracy obowiązuje zakaz handlu. To z kolei oznacza, że większość sklepów stacjonarnych w takie dni jest zamknięta, a zakupy możemy robić jedynie w określonych placówkach, np. w placówkach pocztowych, na stacjach benzynowych czy sklepach z dewocjonaliami.

Dodatkowo ustawodawca wymienia kilka wyjątków, które dopuszczają handel w niektóre niedziele w ciągu roku kalendarzowego. Nazywamy je zwyczajowo niedzielami handlowymi i wypadają one w:

 • ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia
 • bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Czy 12 lutego 2023 jest niedziela handlowa?

Jak więc łatwo wyliczyć, żadna z niedziel wypadających w lutym 2023 nie jest niedzielą handlową. A co za tym idzie, niedziela 12 lutego jest niedzielą niehandlową.

 • 5 lutego – niedziela niehandlowa
 • 12 lutego – niedziela niehandlowa
 • 19 lutego – niedziela niehandlowa
 • 26 lutego – niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe 2023

W 2023 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, wypada łącznie siedem niedziel handlowych. Przypadają one na:

 • 29 stycznia – niedziela handlowa
 • 2 kwietnia – niedziela handlowa
 • 30 kwietnia – niedziela handlowa
 • 25 czerwca – niedziela handlowa
 • 27 sierpnia – niedziela handlowa
 • 17 grudnia – niedziela handlowa
 • 24 grudnia – niedziela handlowa

Do ciekawego przypadku dojdzie w ostatnią niedzielę handlową 2023 roku, czyli w wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z ustawą tego dnia sklepy będą otwarte, ale ten sam dokument mówi, że handel dozwolony jest wyłącznie do godz. 14.00. Do tej godziny będzie to więc niedziela handlowa, natomiast po godz. 14.00 sklepy będą nieczynne.

Więcej informacji na temat niedziel handlowych w 2023 roku znajdziesz tutaj:

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna