Czy niedziela 18 grudnia jest handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Czy niedziela 18 grudnia jest handlowa?

Spis treści

Sprawdź, czy kolejna niedziela 18 grudnia jest handlowa czy niehandlowa. Czy tego dnia sklepy będą czynne i będzie można robić zakupy stacjonarnie?

Zakaz handlu w niedziele

Żeby sprawdzić, czy najbliższa niedziela jest niedzielą handlową czy też niehandlową, należy zajrzeć do odpowiedniej ustawy. Wszelkie regulacje dotyczące zakazu handlu w niedziele znajdują się w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Wynika z niej, że wykonywanie i powierzanie czynności handlowych w niedziele jest zakazane. Od tego ograniczenia istnieje jednak kilka wyjątków. Zakupy w niedziele możemy na przykład robić w placówkach handlowych, na stacjach benzynowych oraz aptekach. Dodatkowo, w niektóre niedziele zakaz handlu nie obowiązuje. Są to tzw. niedziele handlowe.

Niedziele handlowe 2022

W tym roku takich niedziel handlowych wypada łącznie siedem. To, kiedy wypadają, również wynika bezpośrednio z treści wspominanej wyżej ustawy.

Dowiadujemy się z niej, że niedzielami handlowymi są:

 • ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia
 • niedziela bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • dwie kolejne niedziele bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Czy niedziela 18 grudnia jest handlowa?

Oznacza to, że kolejna niedziela 18 grudnia jest niedzielą handlową. Tego dnia zakaz handlu nie obowiązuje. Sklepy będą więc otwarte.

Ustawodawca zdecydował się na takie rozwiązanie ze względu na to, że przed świętami Bożego Narodzenia panuje tzw. “świąteczna gorączka”. Mamy większe potrzeby zakupowe, a co za tym idzie – częściej udajemy się do sklepów.

Czy sklepy będą otwarte w wigilię 2022?

W tym roku wigilia wypada w sobotę, a to oznacza, że tego dnia sklepy będą otwarte, ale najpóźniej do godz. 14.00. W wigilię obowiązuje częściowy zakaz handlu, który rozpoczyna się właśnie po godz. 14.00. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że duża część właścicieli sklepów zamknie swoje placówki wcześniej, np. o godz. 12.00 lub 13.00.centrum handlowe choinka

Czy sklepy będą otwarte 25 grudnia?

Nie. 25 grudnia to pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli dzień wolny od pracy. Oznacza to, że tego dnia sklepy i placówki handlowe będą nieczynne.

Czy sklepy będą otwarte 26 grudnia?

Podobnie jak 25 grudnia, drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, sklepy i placówki handlowe będą nieczynne. W ten dzień nie zrobimy zakupów w sklepach stacjonarnych.

Niedziele handlowe 2023

Rok 2022 dobiega końca. Ile niedziel handlowych przypada w 2023 roku i kiedy dokładnie wypadają? W jakie jeszcze dni nie zrobimy zakupów w 2023 roku? Sprawdź tutaj: Niedziele handlowe 2023.

Obecny miesiąc

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna