20 listopada – czy jest niedziela handlowa?

20 listopada - czy jest niedziela handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

20 listopada – czy jest niedziela handlowa?

Spis treści

Czy 20 listopada jest niedziela handlowa czy niehandlowa? Sprawdź, czy w najbliższą niedzielę zrobisz zakupy stacjonarnie.

Niedziele handlowe 2022

W 2022 roku wypada siedem niedziel handlowych, czyli takich, podczas których sklepy stacjonarne będą czynne. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu.

Zakaz ten został wprowadzony ustawą z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Z dokumentu tego wynika, że czynności handlowe oraz powierzanie ich pracownikom w niedziele są zakazane.

Mimo to ustawodawca przewidział kilka wyjątków, podczas których wspomniany zakaz nie obowiązuje. Są to tak zwane niedziele handlowe i wypadają corocznie w określone dni. Czyli:

 • ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia
 • ostatnia niedziela bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • dwie ostatnie niedziele bezpośrednio przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia

Czy 20 listopada jest niedziela handlowa?

Z powyższego fragmentu wynika więc, że niedziela 20 listopada jest niedzielą niehandlową. Nie zrobimy wtedy zakupów w większości sklepów stacjonarnych.

Zresztą, zakaz handlu obowiązuje nie tylko 20 listopada, ale we wszystkie listopadowe niedziele. Dodatkowo w przedostatnim miesiącu roku kalendarzowego sklepy zamknięte są także 1 listopada oraz 11 listopada.

Niedziele handlowe w grudniu 2022

Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przyszłym miesiącu. W grudniu 2022 roku wypadają bowiem aż dwie niedziele handlowe.

Ma to oczywiście związek ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Jak pamiętamy, zgodnie z ustawą niedzielami handlowymi są dwie kolejne niedziele, które wypadają bezpośrednio przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia. W tym roku będą to zatem:

 • 4 grudnia – niedziela niehandlowa
 • 11 grudnia – niedziela handlowa
 • 18 grudnia – niedziela handlowa
 • 25 grudnia – niedziela niehandlowa

Gdzie zrobisz zakupy w niedzielę niehandlową?

Część placówek handlowych może oczywiście pracować, pomimo obowiązującego zakazu handlu w niedziele. Są to między innymi placówki pocztowe, stacje paliw płynnych czy punkty apteczne i lecznice dla zwierząt.

W niedzielę niehandlową mogą też być otwarte małe sklepy osiedlowe (również te przynależne do większych sieci), w których prace wykonują ich właściciele i najbliższa rodzina właścicieli. W takiej sytuacji decyzja o otwarciu sklepu w niedzielę niehandlową należy do właściciela sklepu.

Niedziele handlowe 2023

Jeśli już teraz zastanawiasz się, kiedy wypadają niedziele handlowe w 2023 roku, sprawdź naszą rozpiskę. Żeby być zawsze na bieżąco, radzimy też dodać niedziele handlowe do Kalendarza Google. Jak to zrobić, dowiesz się z poniższego artykułu:

Obecny miesiąc

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna