Czy 11 grudnia jest niedziela handlowa?

Czy 11 grudnia jest niedziela handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Czy 11 grudnia jest niedziela handlowa?

Spis treści

Czy 11 grudnia jest niedziela handlowa czy niedziela niehandlowa? Sprawdź, czy tego dnia sklepy będą otwarte.

Niedziele handlowe 2022

Jak wiemy, lista niedziel handlowych przypadający na dany rok kalendarzowy wynika z ustawy. Głównym założeniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta było wprowadzenie zakazu handlu w niedziele.

W dokumencie tym wskazano jednak także wyjątki od tego zakazu. Takimi wyjątkami są niedziele, kiedy to sklepy mogą być otwarte w niedziele. Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2022 roku?

W największym skrócie można napisać, że niedziele handlowe wypadają w:

 • ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia
 • niedzielę bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • dwie kolejne niedziele bezpośrednio przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia

Niedziele handlowe w grudniu 2022

Jak wynika z powyższego, w grudniu 2022 roku wypadają aż dwie niedziele handlowe. Są to dwie następujące po sobie niedziele poprzedzające pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia.

W tym roku 26 grudnia wypada w niedzielę, a zatem dwie wcześniejsze niedziele są równocześnie niedzielami handlowymi. W tym roku są to:

 • 11 grudnia – niedziela handlowa
 • 18 grudnia – niedziela handlowa

Czy 11 grudnia jest niedziela handlowa?

Wynika z tego jasno, że 11 grudnia sklepy będą otwarte. Odpowiadając więc na pytanie: Czy 11 grudnia jest niedziela handlowa? Tak, tego dnia wypada niedziela handlowa

Czy 24 grudnia sklepy będą otwarte?

W wigilię 2022 roku sklepy będą otwarte, ale tylko do godziny 14.00. Wynika to z rozdziału III ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Trzeba jednak pamiętać, że część pracodawców wypuści swoich pracowników jeszcze wcześniej, np. o godz. 13.00 lub 12.00.

Czy sklepy będą otwarte 25 grudnia

Nie. Jest to pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, a co za tym idzie – dzień wolny od pracy. Zatem tego dnia sklepy będą nieczynne.

Czy 26 grudnia sklepy będą czynne?

Nie. Podobnie jak 25 grudnia, 26 grudnia jest dniem wolnym od pracy i tego dnia sklepy stacjonarne będą zamknięte.

Niedziele handlowe 2023

Ile niedziel wypada w 2023 roku? Czy w styczniu 2023 wypadają niedziele handlowe? Sprawdź nasz kalendarz niedziel handlowych na 2023 rok.

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna