Czy 13 listopada jest handlowa niedziela?

Czy 13 listopada jest handlowa niedziela?

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Czy 13 listopada jest handlowa niedziela?

Spis treści

Czy w najbliższą niedzielę sklepy stacjonarne będą otwarte czy zamknięte? Czy 13 listopada jest handlowa niedziela?

Niedziele handlowe w danym miesiącu

To, czy dana niedziela jest handlowa czy niehandlowa, wynika bezpośrednio z przepisów ustawy. Dokumentem tym jest ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Wynika z niej, że większość niedziel w ciągu roku kalendarzowego jest niehandlowa. W taką niedzielę zakupy w sklepach stacjonarnych i prowadzenie w nich sprzedaży są zabronione.

Kiedy więc wypadają niedziele handlowe w tym miesiącu? Ustawa wprowadza kilka wyjątków od wprowadzonego zakazu. Są nimi:

 • ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia
 • niedziela bezpośrednio przed pierwszym dniem Wielkiej Nocy
 • dwie kolejne niedziele bezpośrednio przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia

Czy 13 listopada jest handlowa niedziela?

Z powyższego zapisu jasno wynika, że w listopadzie nie wypada żadna niedziela handlowa. Oznacza to więc, że również niedziela 13 listopada jest niedzielą niehandlową. Tego dnia nie zrobisz zatem zakupów w sklepach stacjonarnych.

Co więcej, w listopadzie wypadają dwa dodatkowe dni, podczas których sklepy będą zamknięte. Te dni to święta, czyli dni wolne od pracy – 1 listopada oraz 11 listopada.

Gdzie można robić zakupy 13 listopada?

Oczywiście od zakazu handlu w niedziele niehandlowe jest kilkanaście wyjątków. Zakupy 13 listopada zrobisz więc m.in. w aptekach, na stacjach paliw czy kwiaciarniach. Gdzie jeszcze można robić zakupy w niedziele niehandlowe?

 • zakłady lecznicze dla zwierząt
 • placówki handlowe w zakładach hotelarskich
 • sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami
 • placówki handlowe na terenie jednostek wojskowych i jednostek penitencjarnych
 • sklepy internetowe
 • strefy wolnocłowe
 • hurtownie farmaceutyczne
 • placówki pocztowe

Niedziele handlowe w 2022 roku

W tym roku kalendarzowym wypada łącznie siedem handlowych. Kiedy są niedziele handlowe w 2022 roku? Oto pełna lista niedziel, podczas których zrobisz zakupy w 2022 roku:

 1. 30 stycznia
 2. 10 kwietnia
 3. 24 kwietnia
 4. 26 czerwca
 5. 28 sierpnia
 6. 11 grudnia
 7. 18 grudnia

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna