Czy niedziela 30 października jest handlowa?

Czy niedziela 30 października jest handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Czy niedziela 30 października jest handlowa?

Spis treści

Zastanawiasz się, czy niedziela 30 października jest handlowa czy niehandlowa? Czy tego dnia będzie można zrobić zakupy w popularnych sklepach stacjonarnych?

Niedziele handlowe 2022

W 2022 roku jest łącznie siedem niedziel handlowych. Wynika to z ustawy z 2018 roku, która wprowadziła zarówno zakaz handlu w niedziele, jak i wyjątki od tego zakazu.

Wyjątki te to: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także ostatnia niedziela przed Wielkanocą i dwie ostatnie niedziele przed Bożym Narodzeniem.

Niedziela 30 października – czy to niedziela handlowa?

Wynika z tego, że żadna z niedziel października nie jest niedzielą handlową. A więc w niedzielę 30 października prawie wszystkie sklepy będą zamknięte. Zakupy będzie można oczywiście robić stacjonarnie lub w sklepach, w których klientów obsługuje ich właściciel.

W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest jeszcze szereg innych wyjątków. Gdzie więc zrobimy zakupy w niedzielę 30 października?

Gdzie zrobimy zakupy w ostatnią niedzielę października?

Zakaz handlu w niedziele nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Przede wszystkim zakupów można dokonywać online, a także w sklepach, w których sprzedawcą jest właściciel placówki. Ale to nie wszystko.

Zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w licznych placówkach handlowych wymienionych w rozdziale drugim ustawy wprowadzonej w życie w 2018 roku. Co to za placówki? Oto przykłady:

 • stacje paliw płynnych
 • kwiaciarnie
 • apteki i punkty apteczne
 • zakłady lecznicze dla zwierząt
 • sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami
 • placówki, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych

Takich wyjątków od zakazu handlu w niedziele jest więcej. Bardziej szczegółowo opisaliśmy to między innymi tutaj: Niedziele handlowe w tym miesiącu. Pełna treść ustawy znajduje się z kolei tutaj.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Mimo że treść ustawy jasno określa, kiedy wypadają niedziele handlowe w danym roku kalendarzowym, zapamiętanie wyjątków może być problematyczne. Na stronach Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa oraz Czy kolejna niedziela jest handlowa szybko sprawdzisz, kiedy zrobisz zakupy w niedziele, a kiedy będzie to niemożliwe.

Obecny miesiąc

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna