Czy 6 listopada jest niedziela handlowa?

Czy 6 listopada jest niedziela handlowa

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Czy 6 listopada jest niedziela handlowa?

Spis treści

Czy w następną niedzielę zrobisz zakupy stacjonarnie? Czy tego dnia, w niedzielę 6 listopada, wypada niedziela handlowa czy niehandlowa? Sprawdź.

Określenie, czy w daną niedzielę jest niedziela handlowa czy niehandlowa, nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy zapoznać się z odpowiednią ustawą. W tym przypadku jest to ustawa z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Niedziele handlowe w 2022 roku

Z dokumentu tego dowiemy się między innymi, kiedy wypadają ustawy handlowe w danym roku kalendarzowym. Wynika to w głównej mierze z rozdziału II ustawy.

To też może Cię zainteresować:

Zawarto w nim informacje, w jakich placówkach handlowych nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele, nawet te niehandlowe. Umieszczono również wyjątki od zakazu handlu w niedziele, czyli warunki, według których dana niedziela jest niedzielą handlową.

W 2022 roku wypada siedem niedziel handlowych. Są to:

 • ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia
 • ostatnia niedziela bezpośrednio przed świętami Wielkiej Nocy
 • dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia

Czy 6 listopada jest niedziela handlowa?

Żadna z niedziel listopada nie spełnia warunków wymienionych w ustawie o zakazie handlu w niedziele. W związku z tym niedziela 6 listopada jest niedzielą niehandlową. Podobnie będzie w przypadku pozostałych niedziel w tym miesiącu.

Dodatkowo w listopadzie 2022 roku nie zrobimy zakupów jeszcze w ciągu dwóch innych dni. W tym miesiącu wypadają bowiem, jak co roku, dwa święta wolne od pracy.

Kiedy jeszcze nie zrobimy zakupów w listopadzie?

Jak wspomnieliśmy powyżej, niedziele to nie jedyne dni, kiedy w listopadzie 2022 roku nie zrobimy zakupów stacjonarnie. Sklepy będą również zamknięte w święta wole od pracy, wypadające tradycyjnie 1 listopada oraz 11 listopada, czyli:

 • 1 listopada: Wszystkich Świętych
 • 11 listopada: Święto Niepodległości

Niedziele handlowe w danym miesiącu

Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, określenie, czy dana niedziela jest niedzielą handlową czy niehandlową, nie jest trudnym zadaniem. Nie każdy musi jednak znać na pamięć ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco, sprawdź naszą zakładkę “Niedziele handlowe w tym miesiącu“. Znajdziesz w niej informacje o niedzielach handlowych – miesiąc po miesiącu. W łatwy sposób sprawdzisz też, ile niedziel handlowych przypada na dany miesiąc. Klikając w dany dzień, możesz z kolei dodać go jako wydarzenie do swojego Kalendarza Google. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział, czy w określoną niedzielę, na przykład 6 listopada, zrobisz zakupy w sklepach stacjonarnych.

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu?

Oczywiście zakaz handlu w niedziele niehandlowe nie obowiązuje w sklepach i platformach internetowych. Ale wyjątków od tego zakazu jest więcej. Z artykułu II ustawy z 2018 dowiadujemy się, że zakupy w niedziele niehandlowe można zrobić między innymi w:

 • kwiaciarniach
 • aptekach
 • lecznicach dla zwierząt
 • stacjach paliw płynnych
 • placówkach pocztowych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach pogrzebowych
 • piekarniach i cukierniach
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach

Kiedy jest następna niedziela handlowa?

W listopadzie 2022 roku nie wypada żadna niedziela handlowa. Kiedy więc następnym razem będziemy mogli zrobić zakupy w niedzielę? Będzie do tego okazja aż dwukrotnie w grudniu. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Z ustawy z 2018 roku wynika, że niedzielami handlowymi są dwie kolejne niedziela bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia, czyli przed 25 grudnia. Takie niedziele w grudniu 2022 roku wypadają 11 grudnia oraz 18 grudnia. Będą to więc niedziele handlowe.

Obecny miesiąc

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna