Czy niedziela 23 października jest handlowa?

Czy niedziela 23 października jest handlowa

Kalendarz niedziel handlowych PDF

Pobierz kalendarz niedziel handlowych  na rok 2023 w formie PDF.

Czy niedziela 23 października jest handlowa?

Spis treści

Czy najbliższa niedziela 23 października jest handlowa czy niehandlowa? Sprawdź, czy w przedostatnią niedzielę października zrobisz zakupy w sklepach stacjonarnych.

To, czy tego dnia można robić zakupy w placówkach handlowych, wynika z ustawy, która weszła w życie w 2018 roku. Z dokumentu tego dowiadujemy się przede wszystkim, że w niedziele oraz święta handel w sklepach stacjonarnych jest zakazany.

Niedziele handlowe w 2022 roku

Od tego zakazu jest jednak kilka wyjątków. Chodzi o niektóre niedziele w ciągu roku kalendarzowego, które w przeciwieństwie do większości niedziel – są handlowe. Takimi niedzielami są w 2022 roku:

 1. 30 stycznia
 2. 10 kwietnia
 3. 24 kwietnia
 4. 26 czerwca
 5. 28 sierpnia
 6. 11 grudnia
 7. 18 grudnia

Czy niedziela 23 października jest handlowa czy niehandlowa?

Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu – niedziele handlowe 2022 oraz “Kiedy w danym roku wypadają niedziele handlowe?“.

Jak widać, w 2022 roku jest siedem niedziel handlowych, ale żadna z nich nie wypada w październiku. Oznacza to, że wszystkie niedziele tego miesiąca są niehandlowe. Niedziela 23 października 2022 roku jest więc niedzielą niehandlową.

SPRAWDŹ TEŻ: Niedziele handlowe w tym miesiącu

Gdzie zrobisz zakupy w niedzielę niehandlową?

Mimo to w niektórych miejscach, nawet w niedziele niehandlowe, handel jest dopuszczalny. Wyjątki te wprowadzono ustawą z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

W rozdziale II tego dokumentu ustawodawca wylicza placówki handlowe, które mogą być czynne nawet w niedziele niehandlowe. Są to między innymi: apteki, poczty, stacje paliw płynnych, lecznice dla zwierząt, kwiaciarnie i sklepy z pamiątkami czy placówki handlowe w portach lotniczych i w strefach wolnocłowych.

Kiedy jest kolejna niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa przypada na 11 grudnia. Wynika to z przepisu ustawy z 2018 roku, zgodnie z którym dwie kolejne niedziele bezpośrednio przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia są niedzielami handlowymi. Niedzielami handlowymi będą więc zarówno 11 grudnia 2022, jak i 18 grudnia 2022.

Obecny miesiąc

Ustawa

To, czy dziś jest niedziela handlowa, wynik za treści przepisów prawa zawartych w ustawie z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. To w tym dokumencie określono, w jakie dni zrobimy zakupy w sklepach stacjonarnych. 

Pełna treść ustawy o ograniczeniu handlu znajduje się tutaj. Na łamach niniejszej strony w sposób przejrzysty pokazujemy najważniejsze informacje wynikające z tego dokumentu.

Niedziele handlowe - pytania i odpowiedzi

Wszystkie informacje dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych zawarto w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dokument ten wprowadza zakaz handlu w niedziele oraz święta, jednocześnie wyliczając wyjątki od tego zakazu. Są to między innymi ostatnie niedziele określonych miesięcy, a także niedziele tuż przed ważnymi świętami wolnymi od pracy.

Wspomniany wyżej dokument (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa, podczas których niedziel nie obowiązuje zakaz handlu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że zakupy można robić w:

 • Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 
 • Ostatnią niedzielę wypadającą bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkiej Nocy
 • Dwie kolejne niedziele wypadające bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

Zakupów w sklepach stacjonarnych nie zrobimy w niedziele niehandlowe oraz święta wolne od pracy. Ustawa z 2018 roku wprowadza jeszcze jedno ograniczenie, dotyczące handlu w Wielką Sobotę oraz wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z dokumentem w te dwa dni sklepy mogą być otwarte jedynie do godziny 14.00. Po tej godzinie handel w sklepach stacjonarnych nie jest możliwy. 

W niedziele niehandlowe nie możemy robić zakupów w sklepach stacjonarnych, ale zakaz ten nie dotyczy wszystkich placówek handlowych. Ustawodawca w rozdziale II ustawy z 2018 roku wylicza wyjątki. Zakaz handlu, zgodnie z tym dokumentem, nie obowiązuje:
 • na stacjach paliw płynnych
 • w kwiaciarniach
 • w aptekach i punktach aptecznych
 • w lecznicach dla zwierząt
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych
 • placówkach handlowych na terenie jednostek penitencjarnych
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w przypadku handlu towarami z automatów
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach
 • w zakładach pogrzebowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna